Welkom bij het Zeelyceum De Haan

Op volgende links kunt u de enquête invullen:

Enquête des parents franchophone: https://fr.surveymonkey.com/s/frzeelyceum

Ouderenquête Nederlandstalig: https://nl.surveymonkey.com/s/nlzeelyceum

 

Zeelyceum De Haan

Het Zeelyceum, ook een school voor u?

De leerlingen die in het Zeelyceum verblijven, zijn onder te verdelen in vier groepen :

 1. De patiënten van het Zeepreventorium
  Alle patiënten tussen 12 en 18 jaar die in het Zeepreventorium van De Haan verblijven, lopen school in het Zeelyceum.
  Ze vormen absoluut de grootste groep.
  In het Zeepreventorium worden volgende pathologieën behandeld: long- en huidaandoeningen, mucoviscidose, obesitas, chronisch vermoeidheidssyndroom, diabetes… 
 1. Patiënten die ambulant naar de instelling komen (dagverblijf)
 1. Auti-centrum voor beter functionerende jongeren met autisme
  zie rubriek “autiwerking" onder "Onze school"
 1. Leerlingen met schoolfobie of psychische problemen
  zie rubriek “schoolfobie” onder "Onze school

Klik hier om het schoolreglement te raadplegen.

Data oudercontacten:

Vrijdag 4 oktober 2013
Vrijdag 8 november 2013
Vrijdag 21 maart 2014
Vrijdag 27 juni 2014

Extra lesvrije dagen en vakantiedagen:

Herfstvakantie: maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november 2013
Extra vrije dag: maandag 11 november
Kerstvakantie: maandag 23 december tot en met 5 januari 2014
Krokusvakantie: maandag 3 maart tot en met 9 maart 2014
Paasvakantie: maandag 7 april tot en met maandag 21 april 2014
Extra vrije dagen: woensdag 30 april tot en met vrijdag 2 mei 2014
Extra vrije dagen: woensdag 28 mei tot en met vrijdag 30 mei
Extra vrije dag: maandag 9 mei 2014

Brief ter attentie van de ouders:

Algemeen verloop van de eerste schooldag (datum 30/08)

Verloop van de eerste schooldag voor de auti-afdeling ( datum 30/08)

Brief in verband met het einde van de schooluren op vrijdag & enkele belangrijke data (datum 04/09)