Welkom bij het Zeelyceum De Haan

Zeelyceum De Haan

Het Zeelyceum, ook een school voor u?

De leerlingen die in het Zeelyceum verblijven, zijn onder te verdelen in vier groepen :

 1. De patiënten van het Zeepreventorium
  Alle patiënten tussen 12 en 18 jaar die in het Zeepreventorium van De Haan verblijven, lopen school in het Zeelyceum.
  Ze vormen absoluut de grootste groep.
  In het Zeepreventorium worden volgende pathologieën behandeld: long- en huidaandoeningen, mucoviscidose, obesitas, chronisch vermoeidheidssyndroom, diabetes… 
 1. Patiënten die ambulant naar de instelling komen (dagverblijf)
 1. Auti-centrum voor beter functionerende jongeren met autisme
  zie rubriek “autiwerking" onder "Onze school"
 1. Leerlingen met schoolfobie of psychische problemen
  zie rubriek “schoolfobie” onder "Onze school"

De Passer: een nieuwe school met gewoon onderwijs voor buitengewone kinderen

Download hier de brief met alle informatie over De Passer, een nieuwe school met gewoon onderwijs voor buitengewone kinderen. Op 21 april om 19u gaat er ook een infomoment door over deze nieuwe school. Dit infomoment gaat door in Howest Brugge.

Via onderstaande links kunt u het schoolreglement raadplegen:

Op de schoolkalender kunt u een overzicht terugvinden van alle rapportperiodes, oudercontacten en extra vrije dagen.