Schoolreglement

Het volledige schoolreglement vind je hier terug.

 

Verkorte versie

Schoolagenda

Je schoolagenda heb je steeds bij je. Iedere week laat je een ouder/voogd jouw schoolagenda ondertekenen.

Tijdens een blijfweekend laat je de opvoeders jouw schoolagenda ondertekenen.

Je draagt zorg voor jouw agenda , het is een officieel document.

Alle convocaties staan vermeld in jouw schoolagenda met tijdstip en zijn afgestempeld.

Alle lessen zijn afgestempeld en getekend. Orde- en tuchtmaatregelen worden in de agenda genoteerd en dienen afgetekend te worden.

 

Gezondheidszorg

Je volgt de kortste weg heen en terug naar één van de diensten van het zeepreventorium alsook tussen de lessen.

Je gaat nooit uit eigen beweging naar één van de convocaties of de leefgroep.

Er is geen snoep noch frisdank toegelaten.

 

In de klas

Je hebt in elke les het benodigde materiaal bij je: werkboek, cursus, schrijfgerief, …

Je voert de opdrachten uit die de leerkracht jou geeft. Je komt op tijd in de les.

Je gaat enkel naar de studie wanneer een leerkracht afwezig is en je niet terecht kan in een andere les.

De gewone studie gaat voor op de remediëringsstudie.

Je gaat enkel naar het OLC met de goedkeuring van het secretariaat, leerlingenbegeleiding of directie.

Je krijgt een kaart met stempel.

 

Werkplaatsreglement

Je volgt in de technische werkplaatsen en in de keuken het reglement op voor je eigen veiligheid.

Je draagt in de technische werkplaatsen en keuken veiligheidskledij en veiligheidsschoenen.

 

Gsm en andere media

Je gebruikt je gsm en andere media enkel tijdens de lessen met de goedkeuring van de leerkracht. Daarnaast is het GSM-gebruik enkel toegelaten tijdens de pauzes (10u40-10u50, 15u-15u10 en 12u30-13u20).

Bellen is niet toegelaten tijdens de schooluren.

Muziek spelen mag enkel tijdens de pauzes (zie boven), buiten de gebouwen.

 

Niet-toegelaten voorwerpen

Je draagt geen hoofddeksels in het schoolgebouw.

Je laat alle waardevolle spullen zoals juwelen, digitaal fototoestel, spelconsoles enz. thuis.

Je neemt geen gevaarlijke voorwerpen mee naar school.

De school is niet verantwoordelijk voor diefstal.

 

Schade

Bij beschadiging of vandalisme betaal je zelf de kosten.

 

De speeltijden

Je begeeft je tijdens de pauzes naar buiten net voor het Wrak. Wanneer het regent, mag je binnen pauzeren enkel voor het wrak.

 

Orde- en tuchtmaatregelen

Voorblijven kan onmiddellijk de volgende dag van 8u30 tot 9u.

Strafstudie vindt plaats op vrijdag van 15u10-16u10. De ouders worden telkens verwittigd.

Strafstudies worden enkel met een doktersattest verplaatst. Indien niet aanwezig op de strafstudie, verdubbelt de sanctie.

Een overzicht van de gehanteerde orde- en tuchtmaatregelen is te vinden in ons 4 lademodel (zie hierna).

 

Externe leerlingen

Als je buiten de school gaat eten (vanaf 16 jaar en goedkeuring ouders), blijf je niet op of rond het terrein.

Als je in de refter eet dan respecteer je het refterreglement.

Als je de tram neemt dan respecteer je het tramreglement.

Je meldt je aan (leerlingensecretariaat) vóór 10u op maandag, vóór 9u op de andere dagen. Dit doe je opnieuw ’s middags voor 13u20.

Kom je te laat dan meld je je eveneens aan bij het secretariaat vóór je naar de les gaat.

Indien je strafstudie hebt, kan deze doorgaan op woensdagnamiddag of op vrijdagavond. De ouders worden via smartschool verwittigd.

 

Afwezigheden

Afwezigheden moeten binnen de twee schooldagen gewettigd worden.