Begeleiding op maat

Begeleid

Het Zeelyceum wordt omkaderd door een multidisciplinair team.

De leerlingen worden begeleid door vakleerkrachten voor de verschillende vakken.
Iedere leerling heeft zijn persoonlijke titularis (=BKR). Daarnaast zijn er  leerlingenbegeleiders en het CLB om verder te ondersteunen waar nodig.

 

Zelfstandig

De leerlingen werken zelfstandig op eigen tempo aan de leerstof. Bijkomend heeft iedere leerling zijn eigen leertraject en lessenrooster, waarbij er rekening wordt gehouden met de therapiemomenten.

De leerkrachten bieden de lessen individueel aan. Voor sommige vakken krijgen de leerlingen klassikaal les.

 

Leren: modulair systeem

Rekening houdend met de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen bieden wij een aangepast leertraject aan dat bestaat uit modules en permanente evaluatie.

Na elke module volgt er automatisch digitale feedback, na elke 2 modules is er een rapport.

Daarenboven zijn ook focusweken, waar leerstof kan worden ingehaald, grote toetsen kunnen worden gemaakt of extra oefeningen en activiteiten worden voorzien.