Refterreglement

Gezamenlijke maaltijden zijn belangrijk, zowel thuis als op school; een aangename sfeer en een vriendelijk gezicht zorgen evenzeer voor de stemming en het bevorderen van de eetlust. De leerlingen dienen luidruchtig praten, roepen en ruzie achterwege te laten. De aangestelde leerlingen ruimen de refter af:

1) eetresten worden in de afvalemmer gebracht

2) bestek wordt in het bestekbakje gelegd

3) borden en glazen worden verzameld

4) de tafel wordt afgeveegd met de vaatdoek en afgedroogd

5) de stoelen worden op tafel geplaatst

6) servieskarren worden naar de afwaskeuken gebracht.

Het verlaten van de refter gebeurt gezamenlijk onder toezicht van de leerkrachten. Na het middagmaal blijven alle leerlingen op de middagspeelplaats en verlaten die niet. Over de middag maken we goede afspraken met elkaar. Hoffelijkheid en respect zijn de rode draad. Dit geldt in het bijzonder op momenten zonder leerkrachten. Over de middag hebben we respect voor onze medeleerlingen en leerkrachten. Hoffelijkheid is in alles de leidraad. Pesten en ruzies lossen we samen op. Mensen spreken mensen. De refter is geen speelplaats en afval doen we altijd in de vuilbak. Een nette refter is ook onze verantwoordelijkheid. Goede afspraken zijn er om na te leven. Personeel van het Zeelyceum of het Zeepreventorium kunnen leerlingen opvoedkundig aanspreken bij niet-voorbeeldig gedrag. Omdat we samen school zijn, waar we ons ook bevinden…Bij ernstige overtredingen kan straf en/of strafstudie volgen.

1. Bij het alleen betreden van de refter gedragen we ons rustig. We gooien nooit met iets naar elkaar. Indien overtredingen vastgesteld worden zal buiten gewacht dienen te worden tot toezicht aanwezig is. Terwijl we wachten horen we van de aangeduide medeleerling wie na het eten refteropruimdienst heeft. Er is een lijst voorradig met wie nat en droog opruimt + 2 reserves. Een begeleidende leerkracht houdt bij het opruimen toezicht en kan aanwijzingen geven.

2. We nemen alle nodige eetgerei en gaan aan onze tafel zitten. Digitale media mogen het eetgebeuren niet prikkelen. We laten ze dan ook uit. Dit doen we vooral uit respect voor het middagmaal als moment voor gesprek & vriendschap. Praten mag, zolang het rustig gebeurt.

3. Wanneer de begeleidende leerkrachten soep scheppen, gaan we tafel per tafel om soep. En dit op afroep. We doen dit rustig.

4. Wanneer de begeleidende leerkrachten het warme eten uitscheppen, gaan we tafel per tafel om eten. En dit op afroep. We doen dit rustig. We proeven van alles.

5. Wanneer iedereen, ook de toezichthoudende leerkrachten klaar zijn met eten ruimen we ons eetgerei op. We doen dit netjes zoals het hoort. Dat wil zeggen : het bestek rechtop omhoog. Borden, glazen, soepkommen apart. Eerst leegmaken. Maar bewuste jongeren eten hun eten zoveel mogelijk op. Wat nog rest van eten doen we in de restbak. Indien vroeger afgeruimd mag worden, kunnen enkel de toezichthoudende leerkrachten dit signaal geven.

6. Vanaf 13 uur mogen we ons naar de speelplaats begeven. Dit kan bij niet-voorbeeldig gedrag uitgesteld worden.