Tramreglement

Buiten school maken we goede afspraken met elkaar. Daar zijn we de ambassadeurs van onze school het Zeelyceum & ons schooldomein het Zeepreventorium. Hoffelijkheid en respect zijn de rode draad. Dit geldt in het bijzonder aan de tramhalte en op de tram. Eveneens hebben we respect en waardering voor onze leefomgeving & de Duinbossen die ons omringen.

Enkele goede afspraken :

Buiten school hebben we respect voor onze medeleerlingen en leerkrachten. Hoffelijkheid is in alles de leidraad. Pesten en ruzies lossen we samen op. Mensen spreken mensen. Tevens is er toezicht aan zebrapad en tramhalte van enkele leerkrachten. Afval houden we bij tot we een vuilnisemmer tegenkomen.

1. Bij het betreden en verlaten van het schooldomein gebruiken we het zebrapad & de groene lichten. Dit is voor de veiligheid van allen belangrijk.

2. Onderweg naar school en op weg naar de tramhalte gedragen we ons veilig. We stappen op de voorziene stroken tegen de bosrand ( komende van de tram is dit rechts; komende van school links ).

3. Vandalisme is geen optie. De generaties na ons zullen dankbaar zijn als we het straatmeubilair, het tramhokje & de info-borden netjes en onbeschadigd houden. Afval doen we in de vuilbak.

4. De tramhalte is geen speelplaats. Het wachten op de tram gebeurt rustig. We bevinden of zetten ons niet op de tramsporen en zijn een halve meter achter de witte lijn. Er wordt niet met stenen gegooid. Bij het oversteken van de tramsporen gebruiken we de voorziene betonnen stroken links of rechts. Wanneer de tram aankomt staan we voldoende ver op veilige afstand. We steken niet over bij een naderende tram. Wanneer de tram stilstaat kan dat nog steeds, maar dan veilig. Bij het aankomen vanuit Oostende steken we over op de voorziene veilige betonnen strook. En kijken goed uit of er geen tram uit de andere richting aankomt. ( aan de tramhalte geldt de wegcode )

5. Goede afspraken zijn er om na te leven. Bij niet naleven kan de politie of het veiligheidspersoneel van De Lijn optreden. Ook personeelsleden van het Zeelyceum of het Zeepreventorium kunnen leerlingen opvoedkundig aanspreken bij nietvoorbeeldig gedrag. In uiterste omstandigheden kan de directeur sanctioneren met straf. Omdat we samen school zijn, waar we ons ook bevinden…