K-diensten

De ziekenhuisschool Zeelyceum geeft naast het Zeepreventorium nog onderwijs in 3 vestigingen kinder – en jeugdpsychiatrie nl KAS Brugge, de Korbeel en de Patio in Kortrijk en St-Jozefziekenhuis in Pittem.

In totaal geven we les aan een 90 tal jongeren met een psychische kwetsbaarheid tussen de 14 en 21 jaar. De opnameduur kan variëren van twee weken tot 6 maanden. Er wordt een 5 tal uur per week les gegeven in kleine klasgroepen. Het aantal lesuren per leerling worden verminderd of uitgebreid in functie van individuele noden. Er wordt les gegeven in de leslokalen van het ziekenhuis.

We geven les in alle niveaus, richtingen en opleidingsvormen met uitzondering van de specifieke praktijkvakken. Binnen deze grote diversiteit bieden we kwalitatief onderwijs op maat. Onze professionele teams werken samen met de leefgroepscoördinatoren, artsen en therapeuten, CLB, thuisschool en ouders. Op wekelijkse basis vinden er een multidisciplinair overleg plaats waar ook het luik onderwijs deel van uitmaakt.

Om handelingsplanmatig en handelingsgericht te kunnen werken is deelname aan de multidisciplinaire overlegmomenten een noodzaak.

Het te volgen leertraject wordt zeer grondig voorbereid en besproken met de thuisschool. Het is de thuisschool die bepaalt welke vakken de jongeren moet volgen tijdens de opname en welke leerinhouden en leerplandoelen (of ontwikkelingsdoelen) er kunnen geëvalueerd worden. De leerling wordt ingeschreven in de ziekenhuisschool en blijft ingeschreven in de thuisschool.

Eénmaal we een beeld kunnen vormen van de jongere en vervolgens de (LPD)doelen en de specifieke onderwijsbehoeften kunnen bepalen houden we een intakeklassenraad. Klassenraden vinden plaats op wekelijkse basis. De week erna kan de leerling starten en wordt ‘les’ ingepland in het therapieprogramma.

Iedere leerling heeft een titularis. De titularis is verantwoordelijk voor het ganse leerproces tijdens de opname en verzorgt dan ook de communicatie met de leefgroepen, thuisscholen en de ouders. De vakleerkracht spreekt af met hun collega vakleerkracht van de thuisschool. Leerkrachten en titularissen worden ondersteund door een leerlingenbegeleider.

Om de werking tussen het Zeelyceum en de vestigingen te monitoren werd door de directie gekozen voor een onderwijscoördinator. In ieder vestiging is er een leerlingenbegeleider aanwezig naast de leerkrachten. Onze werking wordt ondersteund door de secretariaatsmedewerkers van het Zeelyceum.

Campus K-dienst Pittem

Boterstraat 6
8740 Pittem

Meer info>

Campus K-dienst Brugge

Sint-Lucaslaan 29
8310 Brugge

Meer info>

Campus K-dienst Kortrijk

Groeningepoort 4
B-8500 Kortrijk

Meer info>