059 23 40 85 info@zeelyceum.be

K-diensten

De ziekenhuisschool Zeelyceum geeft naast het Zeepreventorium nog onderwijs in 3 vestigingen. Met name de afdeling kinder – en jeugdpsychiatrie in KAS Brugge, de Korbeel en de Patio in Kortrijk en St-Jozefziekenhuis in Pittem.

In totaal geven we les aan een 90-tal jongeren met een psychische kwetsbaarheid tussen de 12 en 21 jaar. De opnameduur varieert van twee weken tot 6 maanden. Er wordt een 5-tal uur per week les gegeven in kleine klasgroepen. Het aantal lesuren per leerling wordt aangepast in functie van de individuele noden. Er wordt lesgegeven in de klaslokalen van het ziekenhuis.

We geven les aan alle niveaus, richtingen en opleidingsvormen met uitzondering van de specifieke praktijkvakken. Binnen deze grote diversiteit bieden we kwalitatief onderwijs op maat. Onze professionele teams werken samen met de leefgroepscoördinatoren, artsen, therapeuten, CLB, thuisschool en ouders. Op wekelijkse basis vindt een multidisciplinair overleg plaats waar ook het luik onderwijs deel van uitmaakt.

Om handelingsplanmatig en handelingsgericht te kunnen werken is deelname aan de multidisciplinaire overlegmomenten een noodzaak.

Het te volgen leertraject wordt grondig voorbereid en besproken met de thuisschool. Het is de thuisschool die bepaalt welke vakken de jongeren moet volgen tijdens de opname en welke leerinhouden en leerplandoelen (of ontwikkelingsdoelen) kunnen geëvalueerd worden. De leerling wordt ingeschreven in de ziekenhuisschool en blijft ingeschreven in de thuisschool tijdens de opname.

Eenmaal we een beeld kunnen vormen van de jongere en vervolgens de leerplandoelen en de specifieke onderwijsbehoeften kunnen bepalen, houden we een intakeklassenraad. Klassenraden vinden plaats op wekelijkse basis. De week erna kan de leerling starten en wordt les ingepland in het therapieprogramma.

Iedere leerling heeft een titularis. De titularis is verantwoordelijk voor het ganse leerproces tijdens de opname en verzorgt dan ook de communicatie met de leefgroepen, thuisscholen en de ouders. De vakleerkracht spreekt af met collega vakleerkracht van de thuisschool. Leerkrachten en titularissen worden ondersteund door een leerlingenbegeleider.

Om de werking tussen het Zeelyceum en de vestigingen te monitoren stelde de directie een onderwijscoördinator voor. In ieder vestiging is een leerlingenbegeleider aanwezig naast de leerkrachten. Onze werking wordt ondersteund door de secretariaatsmedewerkers van het Zeelyceum.

Campus K-dienst Pittem

Boterstraat 6
8740 Pittem

Meer info>

Campus K-dienst Brugge

Sint-Lucaslaan 29
8310 Brugge

Meer info>

Campus K-dienst Kortrijk

Groeningepoort 4
B-8500 Kortrijk

Meer info>