059 23 40 85 info@zeelyceum.be
Centrum voor leerlingenbegeleiding

Centrum voor Leerlingenbegeleiding Connect dat verbonden is aan onze school.

Zeepreventorium

Het Zeepreventorium is een medisch pediatrisch revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren dat gespecialiseerde zorg biedt aan jongeren met chronische aandoeningen.

Basisschool aan zee

De Basisschool Aan Zee in De Haan is gehecht aan het Zeepreventorium en biedt aan de patiënten van het Zeepreventorium – in combinatie met therapieën en consultaties – dagonderwijs aan.

Scholengroep Impact

Onze school maakt deel uit van scholengroep Impact, een scholengroep van het Gemeenschapsonderwijs met hoofdzetel te Brugge.

POZiLiV

Het Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen (POZiLiV)  verenigt de onderwijsverstrekkers voor zieke kinderen en jongeren.

Klasziekaal

Het project Klasziekaal richt zich tot ouders en jongeren die op zoek zijn naar onderwijsondersteuning voor een zieke leerling (langdurig als chronisch ziek). Zij helpen je in de zoektocht naar een geschikte thuisleerkracht.

Bednet

Bednet biedt synchroon internetonderwijs (SIO) aan voor kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen. Leerlingen die langdurig of regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden. Bednet is gratis voor gezin en school.

TOAH

Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH) kan ingeschakeld worden voor leerlingen die langdurig of vaak ziek zijn of een ongeval hebben gehad. Een leraar kan dan bij jou thuis of in het ziekenhuis waar je verblijft helpen om je lessen bij te houden.

School&Ziek

vzw School&Ziek is een vrijwilligersorganisatie die zorgt voor individueel onderwijs aan zieke leerlingen. Kinderen en jongeren uit de basisschool en het secundair onderwijs (5-18 jaar) die langdurig of vaak afwezig.

CiE

Continuity in Education is een open access, peer-reviewed tijdschrift dat zich richt op het onderwijs aan kinderen en jongeren met medische en psychische gezondheidsproblemen. Het volgt een biopsychosociaal model en bestudeert verschillende onderwijscontexten, zoals ziekenhuizen, thuisomgevingen, stedelijke en landelijke gebieden, verschillende onderwijssystemen, landen en sociaal-culturele omgevingen. Het tijdschrift belicht de interactie tussen onderwijs en menselijke ontwikkeling, met onderwerpen als welzijn, veerkracht, levenskeuzes, sociaal-emotioneel welzijn, leerstrategieën en verbetering van de geestelijke gezondheid. Het verwelkomt bijdragen die het belang van leren en onderwijs als beschermende factoren voor jongeren die met tegenslagen worden geconfronteerd benadrukken. Hierbij wordt het concept van continuïteit in onderwijs uitgebreid naar verschillende verstoorde levensgebeurtenissen.