059 23 40 85 info@zeelyceum.be

Campus De Haan

Schoolreglement

Schoolreglement

Het volledige schoolreglement vind je hier terug.

Verkorte versie schoolreglement

Schoolagenda

Je schoolagenda heb je steeds bij je. Iedere week laat je een ouder/voogd jouw schoolagenda ondertekenen.

Je draagt zorg voor jouw agenda, het is een officieel document.

Alle lessen zijn afgestempeld en getekend.

Alle afspraken in het Zeepreventorium staan vermeld in jouw schoolagenda met tijdstip en zijn afgestempeld.

Gezondheidszorg

Je volgt de kortste weg heen en terug naar één van de diensten van het zeepreventorium alsook tussen de lessen.

Je gaat nooit uit eigen beweging naar één van de afspraken of naar de leefgroep (goedkeuring leerlingensecretariaat/leerlingenbegeleiding/leerkracht noodzakelijk)

Er is geen snoep noch frisdank toegelaten op school.

In de klas

Je hebt in elke les het benodigde materiaal bij je: werkboek, cursus, schrijfgerief, …

Je voert de opdrachten uit die de leerkracht jou geeft.

Je volgt de klasafspraken.

Je komt op tijd in de les.

Je gaat enkel naar de studie wanneer een leerkracht afwezig is en je niet terecht kan in een andere les.

Werkplaatsreglement

Je volgt in de technische werkplaatsen en in de keuken het reglement op voor je eigen veiligheid.

Je draagt in de technische werkplaatsen en keuken veiligheidskledij en veiligheidsschoenen.

Gsm en andere media

Je gebruikt je gsm en andere media enkel tijdens de lessen met de goedkeuring van de leerkracht.

Het is verboden om een gsm te gebruiken op de trappen.

Bellen is nooit toegelaten tijdens de schooluren. Dringende oproepen gebeuren via het leerlingensecretariaat.

Muziek spelen met de gsm doe je enkel via oortjes of op de speelplaats.

Niet-toegelaten voorwerpen

Je draagt geen hoofddeksels in het schoolgebouw.

Je laat alle waardevolle spullen zoals juwelen, digitaal fototoestel, spelconsoles enz. thuis.

Je neemt geen gevaarlijke voorwerpen mee naar school.

De school is niet verantwoordelijk voor diefstal.

Schade

Bij beschadiging of vandalisme betaal je zelf de kosten.

De speeltijden

Je begeeft je tijdens de pauzes naar buiten. Enkel wanneer het regent mag je binnen pauzeren.

Orde- en tuchtmaatregelen

Orde- en tuchtmaatregelen worden ofwel in de agenda genoteerd of gecommuniceerd via mail (Smartschool)

Een overzicht van de gehanteerde orde- en tuchtmaatregelen is te vinden in ons 4 lademodel (4-laden model).

Externe leerlingen

Als je buiten de school gaat eten (vanaf 16 jaar en goedkeuring ouders), blijf je niet op of rond het terrein.

Je meldt je aan (leerlingensecretariaat) vóór de aanvang van de lessen. Zowel ‘s morgens als ‘s middags.

Kom je te laat dan meld je je eveneens aan bij het secretariaat vóór je naar de les gaat.

Afwezigheden

Afwezigheden moeten binnen de twee schooldagen gewettigd worden.