059 23 40 85 info@zeelyceum.be

Campus De Haan

Welkom

Welkom in het SBSO Zeelyceum De Haan. Onze school behoort tot het buitengewoon onderwijs, type 5 opleidingsvorm 4.

Wij organiseren voltijds onderwijs aan jongeren die omwille van medische redenen tijdelijk zijn opgenomen in het Zeepreventorium.

Opleidingsvorm 4 in het buitengewoon onderwijs betekent dat het programma van het reguliere secundaire onderwijs (ASO, TSO, BSO) gegeven wordt, maar dan met ondersteuning aangepast aan de problematiek van de jongeren. Onze multidisciplinaire omkadering staat garant voor deze individuele begeleiding. Onze school is ook gemachtigd om te delibereren en te attesteren op het einde van het schooljaar.

De leerlingen worden begeleid door vakleerkrachten voor de verschillende vakken. Elke leerling heeft ook zijn persoonlijke titularis.

In het Zeelyceum bieden we geïndividualiseerd onderwijs op maat aan, waarbij er rekening gehouden wordt met de therapiemomenten. Rekening houdend met de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen bieden wij een aangepast leertraject aan dat bestaat uit modules en permanente evaluatie.

Voor meer info over de specifieke werking, verwijzen we u graag naar onderstaand filmpje.