059 23 40 85 info@zeelyceum.be

Campus Kortrijk

Welkom

In de ziekenhuisschool PAKO wordt les gegeven aan jongeren die opgenomen zijn in PZ H. Familie meer specifiek in De Korbeel of in De Patio.

In De Korbeel leefgroep 3 zijn jongeren van 12 tot 18 jaar opgenomen met emotionele, relationele en/of gedragsmoeilijkheden die het functioneren en/of de ontwikkeling belemmeren.  In de leefgroep kunnen de jongeren residentieel verblijven of in dagopname. Na een observatieperiode kan overgegaan worden naar een intensieve behandeling. De duur van de behandeling is individueel afhankelijk en verloopt in termijnen van acht weken.

De Patio is een forensische jeugdpsychiatrische afdeling en behandelt jongeren tussen 12 en 18 jaar met een (vermoeden van) psychiatrische problematiek en een juridisch statuut (MOF) bij de jeugdrechtbank. Na een observatieperiode wordt overgegaan naar een intensieve behandeling van minstens zes maanden.

In het ziekenhuis beschikt PAKO over drie lokalen. Het schoolteam bestaat uit drie PT leerkrachten en één FT leerkracht die ook uren leerlingenbegeleiding opneemt. De lessen in PAKO worden gepland  volgens het therapieschema van de leefgroepen. De leerlingen komen een vijftal uur per week naar de ziekenhuisschool om les te volgen bij een vakleerkracht. Iedere leerling heeft een titularis, de leerlingenbegeleiding helpt het schooltraject op te volgen.

Er is wekelijks overleg met de behandelteams.  Er sluit steeds iemand van het behandelteam aan bij de klassenraden.  Zo wordt het schoolgaan geïntegreerd in het behandelprogramma.  School wordt individueel aangepast aan de mogelijkheden en noden van de jongere. Indien nodig worden de lessen aangevuld met taken of opdrachten die de leerlingen met de nodige ondersteuning in de leefgroep kunnen maken. In overleg met de thuisschool kan er geëvalueerd worden.